Föräldrakooperativ

Vi gillar att vara en del av våra barns vardag på förskolan!

Varför välja Montessoriförskolan Tomtebobarnen?

 • Relationsbyggande: vi bygger starka relationer till både våra barn, pedagoger och andra familjer på förskolan
 • Fadderskap: Alla nya familjer får en fadderfamilj för att komma in i gemenskapen
 • Möjlighet att påverka: genom att vara nära till beslutsfattande
 • Frihet och kreativitet: genom möjligheten att utveckla verksamheten tillsammans
 • Transparens: insyn i verksamheten och därigenom ditt barns vardag
 • Dialog: vi använder oss av förskoleappen TYRA. TYRA är ett pedagogiskt hjälpmedel där pedagogerna för digital kontakt med föräldrarna. Man får följa sitt/sina barn via avdelningens blogg, barnets utveckling och lärande via en privat portfolio och övriga dokument från förskolan. Föräldrarna får själva lägga in barnets schema i TYRA-appen terminsvis så att verksamheten på bästa sätt kan lägga personalens schema utefter barnantalet och dess behov.
  Sjukanmälningar sker även i Tyra-appen.
 • Syskonförtur: För framtida syskon tillämpar vi syskonförtur, se mer nedan.
 • Integritet: Montessoriförskolan Tomtebobarnen följer barnkonventionen och arbetar aktivt för att stärka och visa respekt för barnens integritet.
 • Kvalité: genom föräldrarnas engagemang kan vi säkerställa att våra barn får det allra bästa
  • Vår kompetenta personal
  • Personaltäthet
  • Inspirerande miljöer

Vad förväntas av dig som förälder?

Du förväntas att vara delaktig och bidra till den goda stämning vi har på Montessoriförskolan Tomtebobarnen.

På Montessoriförskolan Tomtebobarnen tjänstgör inga föräldrar i verksamheten, men vi ser Tomtebobarnen som en mötesplats med föräldraengagemang där vi tillsammans skapar delaktighet och relationer. Vi föräldrar ett gemensamt ansvar för den övergripande verksamheten. Alla föräldrar tilldelas en arbetsroll så som plats i köksstädsgruppen, snickargruppen, bokföring, festgruppen och någon gång under ditt barns tid på förskolan förväntas du att ha en mer tidskrävande roll som exempelvis plats i styrelsen.

Den löpande städningen sköts av inhyrd personal däremot ska en deltagare från varje familj vara med vid en städdag per termin (förläggs oftast på förmiddag en helgdag).

På förskolan har vi ett rullande tvättschema där varje familj cirka en gång per termin får med sig filtar och örngott från den lilla avdelningen som ska tvättas och lämnas tillbaka till förskolan.

Medlemsmöten äger rum två gånger per termin där minst en förälder från varje familj ska närvara.

Syskonförtur

Tomtebo tillämpar syskonförtur. Detta innebär att om man har ett äldre syskon på förskolan så får man förtur i kön till intagning för kommande syskon. Syskon måste registreras via ansökningsformulär på Tomtebos hemsida efter födsel så att barnet kommer in i kölista och att förskolan får information om önskat startdatum. Dock är önskat startdatum inte en garanti utan startdatum tilldelas utifrån verksamhetens kapacitet, resurser och befintliga barngrupper. Verksamhetschef tillsammans med intagningsansvarig ansvarar för planering av platsfördelning samt startdatum.