Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring vår verksamhet

1. Vilken pedagogik har Tomtebobarnen?

2. Hur många barn går på Tomtebobarnen?

3. Hur länge har Tomtebobarnen funnits?

4. Vilka är Tomtebobarnens grundläggande värderingar?

5. Innebär det mycket jobb att vara med i Tomtebobarnens föräldrakooperativ?

6. Vilka är fördelarna med ett föräldrakooperativ?

7. Hur hög är avgiften för varje barn?

8. När på året får barn börja på Tomtebobarnen?

9. Hur går inskolningen till?

10. Har Tomtebobarnen några kriterier vid intagningen?

11. Hur går antagningen till?

12. Om vi får ett småsyskon, hur svårt är det att få plats till det?

13. Vad ska jag göra om jag är intresserad av en plats?

14. Om jag har fler frågor som jag vill ha svar på?


1. Vilken pedagogik har Tomtebobarnen?

Tomtebobarnen är en montessoriförskola, vars pedagogik utvecklades av italienskan Maria Montessori för över hundra år sedan. Maria Montessori insåg att barn har en otrolig kraft och strävan att utveckla sig själva. Hon såg också att barn har ”känsliga” perioder då de är speciellt intresserade och mottagliga för en viss typ av inlärning. Det kan till exempel handla om att hälla vatten ur en kanna eller att skriva bokstäver.
Pedagogens roll är inte att direkt förmedla kunskap utan att istället observera barnet och se dess behov för att sedan kunna erbjuda den stimulans som barnet söker och utvecklas av just då. Till hjälp finns montessorimaterialet, där barnen leker fram olika färdigheter. Man kan uttrycka det med ”Hjälp mig att göra det själv”. Läs gärna mer på Svenska Montessoriförbundets hemsida www.montessoriforbundet.se.
Barnen arbetar med montessorimaterialet varje dag under lekfulla former. Det finns dessutom gott om tid över för lek och skoj. Barnen cyklar, sparkar boll, gräver, bygger kojor, dansar, sjunger, gympar, myser i soffan, bakar, går ut i skogen…


2. Hur många barn går på Tomtebobarnen?

Sammanlagt går 27 barn på förskolan. På Lilla avdelningen finns åtta barn från ett till tre år, på Stora avdelningen går 19 barn mellan tre och sex år.


3. Hur länge har Tomtebobarnen funnits?
Montessoriförskolan Tomtebobarnen startades 1992.


4. Vilka är Tomtebobarnens grundläggande värderingar?

Mycket, mycket kort kan man säga: Med barnen i fokus är föräldrakooperativet Tomtebobarnen en trygg och utvecklande Montessoriförskola där alla individer respekteras. Detta uppnås genom ett stort engagemang hos föräldrar och personal. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt!


5. Innebär det mycket jobb att vara med i Tomtebobarnens föräldrakooperativ?

Alla föräldrar har en arbetsuppgift, till exempel att städa köket några gånger om året eller att vara med och fixa fester eller att ha hand om bokföringen. En del arbetsuppgifter kräver mer tid, andra mindre. Man brukar kunna välja en uppgift man trivs med.

En förälder från varje familj är också med på gemensamma städdagar två gånger per år. Föräldrar behöver däremot inte hjälpa till som vikarie i den pedagogiska verksamheten. Alla arbetsuppgifter går att utföra på kvällar och helger.
De allra flesta upplever inte arbetsinsatsen speciellt betungande utan ser det som ett sätt att lära känna varandra och ha trevligt tillsammans.
Varje termin har vi två medlemsmöten som minst en förälder förväntas vara med på. Dessutom har vi en fest för de vuxna vår och höst – något som betyder mycket för den goda stämning vi har i föreningen.


6. Vilka är fördelarna med ett föräldrakooperativ?

Eftersom man hjälps åt lär man känna varandra. Det känns tryggt att veta vilka barnets kompisar och deras familjer är. Man får också en ovanligt god insyn i verksamheten. Det är också lätt att påverka. Vägen är kort mellan idé och genomförande och alla kan komma med bra förslag.


7. Hur hög är avgiften för varje barn?

Tomtebobarnens avgift följer maxtaxan, som även Kungsbackas kommunala förskolor tillämpar. För närvarande (september 2014) ligger taxan på högst 1260 kronor per månad för barn nummer ett och 840 kronor per månad för barn nummer två. Läs mer om maxtaxan och avgifter på Kungsbacka kommuns hemsida:
http://kungsbacka.se/Utbildning-och-barnomsorg/Forskola-och-barnomsorg/Avgifter-och-regler/Avgifter/


8. När på året får barn börja på Tomtebobarnen?

Barnen börjar i regel sin inskolning i augusti. De nya barnen börjar inte på samma gång, utan skolas in efter hand för att starten ska ske så smidigt som möjligt. Därför kommer man överens om vilket datum varje barn ska börja så att det blir bra för både föräldrar och för barngruppen.


9. Hur går inskolningen till?

Räkna med att inskolningen tar två-tre veckor, längden är mycket individuell för varje barn. En bra inskolning ger ett tryggt barn och minskar risken för bakslag längre fram. Först av allt kommer en fröken hem till er på besök för att barnet ska få lättare att knyta an. Därefter kommer barnet till förskolan en stund per dag, tillsammans med en förälder. Snart blir dagarna allt längre och föräldern kan börja säga ”vi ses sen” och gå iväg en liten stund.


10. Har Tomtebobarnen några kriterier vid intagningen?

Vi tycker det är viktigt att våra medlemmar gjort ett aktivt val att välja Tomtebobarnen. Det är bra om man är intresserad av montessoripedagogiken och trivs med att ingå i ett kooperativ där man är aktiv och engagerad.
Tomtebobarnen söker i första hand medlemmar som bor i närområdet, i Särö skolas eller Maleviksskolans upptagningsområde.
Till sist har småsyskon till barn som redan går på Tomtebobarnen förtur till platserna, sedan fyller vi på med nya familjers barn.


11. Hur går antagningen till?

På hösten, ett år innan barnen ska börja, går vi igenom vår kö och plockar fram intresseanmälningar. Vi kontaktar aktuella familjer och erbjuder dem ett samtal på förskolan där vi berättar om vår verksamhet och där föräldrarna får chans att ställa frågor och berätta om sig själva. Då vi historiskt haft fler sökande i kö än vad vi kan erbjuda plats genomför vi endast samtal med en delmängd.
Vid samtalet på förskolan är de två intagningsansvariga i föreningen med, samt förskolechefen. Föräldrarna brukar komma ensamma och inte ha med sitt barn. När vi har träffat familjerna läggs ett förslag fram till styrelsen, som fattar ett formellt beslut om vilka nya familjer som ska erbjudas plats. Familjerna kontaktas och ett avtal skrivs på, så att båda parter lugnt kan invänta förskolestarten nästan ett år senare.
De familjer som inte antogs får besked om detta när intagningen är färdig.


12. Om vi får ett småsyskon, hur svårt är det att få plats till det?

Det brukar gå mycket lätt och smidigt, eftersom familjen har syskonförtur.

 

13. Vad ska jag göra om jag är intresserad av en plats?

Ring gärna om du vill veta mer. Du kan också besöka förskolan, hör av dig innan i så fall och avtala tid. Sedan fyller du i intresseanmälan på vår hemsida. Skriv gärna en rad om något som du tycker är viktigt eller som du tror är bra för oss att veta. Om du känner någon familj i föreningen, ange helst detta. Då kan familjen berätta mer, vilket är värdefullt för oss.


14. Om jag har fler frågor som jag vill ha svar på?

Du är givetvis välkommen att maila till styrelsen@tomtebobarnen.se eller till intagningsansvarig antagning@tomtebobarnen.se så återkommer vi inom kort. Övriga kontaktvägar finns här.