Information

Barnen på tomtebobarnens montessoriförskola

Vi har för närvarande 27 stycken barn fördelade i två grupper. En småbarnsavdelning och en för de lite större barnen. Vi har haft en bra tillväxt i grupperna och därför även en jämn fördelning av flickor och pojkar i de olika åldrarna. Kön har under den senaste tiden varit ganska stadig.

Barnen förfogar över en härlig och stor utomhusgård med flera trevliga aktiviteter. Denna gård delas med två andra förskolor. De arbetspass som barnen har bygger på Montessoripedagogiken. Vill ni veta mer som Montessori hänvisar vi till:

Eftersom det händer en hel del saker under en dag på Tomtebobarnen väljer vi nedan att beskriva en typisk dag för våra barn. Öppettider och stängningstider varierar dock då de styrs utifrån föräldrarnas omsorgsbehov.

7.15 Förskolan öppnar och personalen finns på plats
7.30 – 8.00 Frukost
8.00 – 8.30 Telefontid
8.00 – 9.00 Övriga barn anländer. Senaste ankomsttid är 9.00 om inte annat överenskommits
8.00 – 11.00 Barnens arbetspass. Lärande med hjälp av montessorimaterial och pedagogik
11.00 – 11.30 Samling
11.30 Lunch samt arbetsuppgifter förknippat med denna
12.15 – 14.30 Utelek
14.15 Senaste hämtning för de som inte skall äta mellanmål
14.30 – 15.00 Mellanmål
15.00 – 17.15 Barnen hämtas
17:15 – 17.30 Förskolan görs i ordning inför nästa dag innan stänging

En gång per vecka är det dessutom utflykt eller gympa.

Inskolning

Det innebär en stor förändring för familjen när barnet börjar förskolan. Därför ät det viktigt att det finns en förälder med de första dagarna.

Inskolningen för barnet sker bäst genom att börja med korta besök. Eftersom vistelsen i en ny miljö innebär en så pass stor förändring för barnet, är det viktigt att övergången från hem till förskola blir så smidig som möjligt.

En försiktig inskolning är av stor betydelse för alla barn och särskilt viktig för de allra minsta. Inskolningsperiodens längd varierar från barn till barn, men oftast tar det cirka 2-3 veckor. Personalen skapar ett inskolningsschema för ditt barn där besöken på förskolan förlängs successivt och förälderns närvaro minskar.

Föreningen och föräldrar

Föreningens verksamhet består av att bedriva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn med Särö och Kullavik som huvudsakligt upptagningsområde. Förskolan bedrivs i enlighet med Maria Montessori pedagogiken. Då Tomtebobarnen är ett föräldradrivet kooperativ innebär detta att alla hjälps åt på olika sätt eftersom föräldrarna är de som ansvarar för verksamheten. För att detta skall kunna fungera finns det olika ’arbetsgrupper’ som ser till att saker och ting fungerar. Innebörden av detta kan vara allt ifrån snickarverksamhet till styrelseuppdrag.

För att föräldrar skall ha god insikt i vad barnen gör så anordnas utbildning om Montessoripedagogiken samt frekventa utvecklingssamtal med lärarna utöver den dagliga kontakten.

Läs mer om oss, våra värderingar och vad vi står för i Tomtebobarnens värderingsdokument

Vi har också samlat de vanligast frågorna vi får här